Skattesvindel

Kjell K. Nilsen

BOKEN SKATTESVINDEL

Denne boken dokumenterer at store deler av statsforvaltningen er kriminelle. I tillegg dokumenterer boken at flertallet på Stortinget støtter skattesvindelen av fattige og ressurssvake gjeldsofre.

Bakgrunnen til at jeg ble tvungen til å søke om gjeldsordning hos namsmannen var at min bankforbindelse DNB tidligere DnC bank lot sin visestyreformann få svindle meg. Det er også korrekt å hevde at banken er en svindelorganisasjon. Etter at jeg hadde blitt svindlet hevdet banken at jeg skylte dem 1,94 millioner kroner. Dette beløpet steg til over 7 millioner kroner. Bankens lovstridige virksomhet er godt beskrevet i boken.

Namsmannen – gjeldsordningsloven – Skattelovens § 14-6
Når Stortinget i 1992 bestemte seg for å etablere en gjeldsordningslov var det viktig for Stortinget at staten ikke tapte penger. Derfor var det også viktig for Stortinget å etablere to typer gjeldsordninger. En tvungen gjeldsordning med rettskraft og en frivillig gjeldsordning uten rettskraft. Dette for at statsforvaltningen senere skulle kunne begå grov organisert svindel av gjeldsofre uten at gjeldsoffer fikk erstatning. Stortinget mente at fattige og ressurssvake ikke skulle bli korrekt behandlet. På denne bakgrunn valgte Stortinget å samarbeide med namsmannen, skatteforvaltningen og domstolene for at de fattige og ressurssvake ikke skulle få benytte fremførbart underskudd (Skattelovens § 14-6) i sin gjeldsordning.

På denne bakgrunn valgte namsmannen å slette fremførbart underskudd når de utarbeidet gjeldsordning for den fattige og ressurssvake. Det ga skatteforvaltningen mulighet til å foreta tvangs selge av gjeldsofferets boliger og biler selv om de ikke var insolvent.

Skatteforvaltningen – gjeldsordningsloven – Skattelovens § 14-6
Om gjeldsoffer valgte å benytte fremførbart underskudd i strid med namsmannens pålegg, men slik loven tillot så valgte skatteforvaltningen å endre selvangivelsen (forfalske) til gjeldsofferet. Skatteforvaltningen velger da å foreta tvangs selge av boligen til gjeldsoffer.

Domstolene – gjeldsordningsloven – Skattelovens § 14-6
I perioden 1995 til 2014 har denne svindelsaken vært behandlet 45 ganger i domstolene. Det er kun 3 kjennelser som er korrekte. Det er 106 dommere som har deltatt i å svindle meg. Det er kun 6 dommere som har avsagt korrekte kjennelser. Det er mindre enn 5 % av dommerne.

Stortinget har også fått samtlige domstoler og mer enn 95 % av dommerne til å delta i svindel av gjeldsofre. Dette blir begrunnet med at gjeldsofre er fattige og ressurssvake til å få korrekt behandling. Ofte kommer dommerne med påstander som de har diktet opp eller kopiert fra andre kjennelser.

I perioden 1993 til 2014 kan Stortinget fått namsmannen, skatteetaten og domstolene til og feil beskatte og svindle mer enn 55 000 personer under gjeldsordning og i tillegg 66 000 som har fått avslag på sine søknader om gjeldsordning.

I 2014 henvendte jeg meg på nytt til alle partikontor og alle stortingsrepresentantene på Stortinget på nytt. Høyres partikontor svarte meg slik:

Anna Irene Molberg
Justispolitisk rådgiver / Political adviser – judicial affairs
Direkte: +47 23 31 33 91 / +47 46 78 89 95

Høyres Stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 2331 3345
Epost | Web | Facebook | Twitter

Justispolitisk rådgiver Anna Irene Molberg skriver:

“Det du imidlertid tar opp virker svært alvorlig hvis dette er tilfellet”.

Her trekker Molberg dokumentasjonen min i tvil. Derfor velger jeg å oversende samtlige bilag, hvorpå hun svarer meg samme dag:

“Takk for dette. Jeg anbefaler deg å sende samme dokumentasjon til morten.skauge@stortinget.no. Han er rådgiver for finansfraksjonen til Høyre, og jeg har snakket med ham ang. din sak”.

Med vennlig hilsen

Anna Irene Molberg
Justispolitisk rådgiver / Political adviser – judicial affairs
Direkte: +47 23 31 33 91 / +47 46 78 89 95

Morten Skauge svarte med at Høyre ville aldri gi noen former for oppreisning til fatte og ressurssvake gjeldsofre, han mente at fattige gjeldsofre var for fattige.

Det var kun Senterpartiet som signaliserte at de kunne tenke seg å gi full oppreisning til de som var blitt utsatt for feil beskatning og svindel.

Innrømmelse av grov organisert skattesvindel
Når Sivilombudsmannen i løpet av 2014 kontaktet Finansdepartementet valgte Finansdepartementet å erkjenne at de hadde deltatt i grov organisert skattesvindel av personer under gjeldsordning.

Når Barn- og inkluderingsdepartementet ble kjent med at Finansdepartementet hadde innrømmet at de hadde deltatt i organisert skattesvindel av gjeldsofre valgte også de å innrømme at også de hadde deltatt i denne svindelen.

Til slutt valgte også Justisdepartementet ved Politidirektoratet å innrømme at namsmannen hadde deltatt og organisert denne kriminelle virksomheten.

Men samtlige tre kriminelle etater nektet erstatningsansvar. Dette selv om Sivilombudsmannen mente at de hadde krenket meg.
Høsten 2019 ble det allment kjent at en statlig instans, NAV, hadde hatt en lovstridig praksis i flere år. Her opptrådte både domstoler og påtalemyndigheter meget aktivt i sin organiserte krenkelse i regi av NAV. Det var i underkant av 100 (78 personer) personer som mottok økonomisk stønad fra NAV og som hadde reist utenlands som ble krenket. Mange av dem ble straffet med fengsel, og måtte i tillegg betale tilbake det de hadde mottatt.
Selv om de berørte hadde god økonomi og kunne reise utenlands, har denne gruppen fått en omfattende støtte fra alle partiene på Stortinget og fra media-Norge. De er blitt lovet økonomisk hjelp, inkludert kompensasjon for tort og svie.
I den saken som jeg omtaler i min bok, hadde Stortinget lagt til rette for at statsforvaltningen skulle kunne begå omfattende feilbeskatning av fattige, uten å måtte betale oppreisning til de som hadde blitt svindlet. Det kan dreie seg om flere enn 120.000 personer som er blitt feilbeskattet og krenket av namsmannen, skatteetaten og domstolene (Skattelovens § 14.6). De har fått sine boliger, biler og andre verdisaker tvangssolgt av domstolene. Et samlet Storting har blitt kjent med denne saken, men det er bare Senterpartiet som har hatt ønske om en totalopprydding.
Etter min oppfatning er det Stortingets holdning at fattige og ressurssvake personer ikke trenger oppreisning, og at et samlet media-Norge er av samme formening. I denne svindelsaken kan Staten ha et erstatningsansvar på mer enn 500 milliarder.
I perioden 1993 til 2014 er det flere enn 15 000 som har begått selvdrap. Det er også grunnlag å hevde at det kan være flere hundre som har vært krenket med skattesvindel som har havnet i denne statistikken.

Boken fås kjøpt i bokhandel
Boken er også tilgjengelig som ebok.

Ny bok fra KOLOFON FORLAG november 2019

Kjell K. Nilsen: Skattesvindel

ISBN 978-82-300-2017-3www.kolofon.noindd 2-3313.11.2019 12:10:5413.11.2019 54

Kan også finnes i butikker: Navn og Link til butikk